Κουτί & λαμπάδα βάπτισης.
Από μικρά για τα μαρτυρικά, μέχρι μεγάλα. Ξύλινα, υφασμάτινα, χάρτινα,
υφασμάτινα σακίδια με το θέμα της επιλογής σας.
Στο blog θα δείτε φωτογραφικό υλικό από δουλειές μας.

ARTBEAT | Είδη βάπτισης | Κουτί & λαμπάδα βάπτισης

Κουτί & λαμπάδα βάπτισης

Κουτί & λαμπάδα βάπτισης.
Από μικρά για τα μαρτυρικά, μέχρι μεγάλα. Ξύλινα, υφασμάτινα, χάρτινα,
υφασμάτινα σακίδια με το θέμα της επιλογής σας.
Στο blog θα δείτε φωτογραφικό υλικό από δουλειές μας.