Κουτί-κουτί!
Από μικρά για τα μαρτυρικά, μέχρι μεγάλα. Ξύλινα, υφασμάτινα, χάρτινα,
υφασμάτινα σακίδια με το θέμα της επιλογής σας.
Στο blog θα δείτε φωτογραφικό υλικό από δουλειές μας.

ARTBEAT
|
ΒΑΠΤΙΣΗ
|
ΚΟΥΤΙ-ΚΟΥΤΙ

ΚΟΥΤΙ-ΚΟΥΤΙ

Κουτί-κουτί!
Από μικρά για τα μαρτυρικά, μέχρι μεγάλα. Ξύλινα, υφασμάτινα, χάρτινα,
υφασμάτινα σακίδια με το θέμα της επιλογής σας.
Στο blog θα δείτε φωτογραφικό υλικό από δουλειές μας.